รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
438
เลขเรียกหนังสือ ::
59-17
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
Competitive Advantage of entrepreneurs in Samutprakan Province to ASEAN Economic Community
ชื่อผู้แต่ง ::
วสุธิดา นักเกษม
ปีที่พิมพ์ ::
2559
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพฯ
หัวเรื่อง 1 ::
อาเซียน
หัวเรื่อง 2 ::
เศรษฐกิจ
หัวเรื่อง 3 ::
สมุทรปราการ
หัวเรื่อง 4 ::
ผู้ประกอบการ
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
0
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
59-17