รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
434
เลขเรียกหนังสือ ::
59-21
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
กระบวนการกลุ่มพลิกพื้นผืนป่าเพื่อการเรียนรู้ก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาป่าชุมชนภูน้อย (บ้านนาเจริญ) หมู่ 9, 18 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
The Group Process of Recovering the Learning Forestry to the Tour Resource Following the Sufficiency Economy, the Case Study of Phu-Noi Community (Baan Nacharoen) Moo 9, 18 Nong Wang District, Amphur Nongbuadaeng, Chaipoom Province.
ชื่อผู้แต่ง ::
วีรชัย คำธร
ปีที่พิมพ์ ::
2559
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพฯ
หัวเรื่อง 1 ::
ตำบลหนองแวง
หัวเรื่อง 2 ::
อำเภอหนองบัวแดง
หัวเรื่อง 3 ::
จังหวัดชัยภูมิ
หัวเรื่อง 4 ::
ป่าชุมชนภูน้อย
หัวเรื่อง 5 ::
เศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง 6 ::
แหล่งท่องเที่ยว
จำนวนหน้า ::
0
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
59-21