รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
433
เลขเรียกหนังสือ ::
59-22
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
การออกแบบและสร้างชุดควบคุมการเก็บและจ่ายพลังงานไฟฟ้า ของซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ขนาด 75 ฟารัด 12.5 โวลต์ โดยใช้โซล่าเซลล์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
Design and Structure Control Charge and Discharge of Supercapacitor 75 Farad 12.5 Volt using Solar cells as Power Source
ชื่อผู้แต่ง ::
กิตติ กอบัวแก้ว
ปีที่พิมพ์ ::
2559
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพฯ
หัวเรื่อง 1 ::
โซล่าเซลล์
หัวเรื่อง 2 ::
จ่ายพลังงานไฟฟ้า
หัวเรื่อง 3 ::
ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์
หัวเรื่อง 4 ::
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
0
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
59-22