รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
431
เลขเรียกหนังสือ ::
59-24
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของผู้ใช้แรงงานต่างด้าวชาวพม่า ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
Burmese worker’s satisfaction towards Tourism Attractions in Samut Prakan Province
ชื่อผู้แต่ง ::
สุวรรณา นาถนวผดุง
ปีที่พิมพ์ ::
2559
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพฯ
หัวเรื่อง 1 ::
สมุทรปราการ
หัวเรื่อง 2 ::
แหล่งท่องเที่ยว
หัวเรื่อง 3 ::
ชาวพม่า
หัวเรื่อง 4 ::
แรงงานต่างด้าว
หัวเรื่อง 5 ::
แรงงาน
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
0
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
59-24