รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
424
เลขเรียกหนังสือ ::
59-32
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของที่อยู่อาศัยชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้านทุ่งมะเซอย่อ ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
CULTURAL CHANGES OF THE KEREN’S RESIDENCES : CASE STUDY OF THUNGMASERYOH, BONGTEE SUB-DISTRICT, SAIYOK DISTRICT, KANCHANABURI PROVINCE.
ชื่อผู้แต่ง ::
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์
ปีที่พิมพ์ ::
2559
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพฯ
หัวเรื่อง 1 ::
กาญจนบุรี
หัวเรื่อง 2 ::
ไทรโยค
หัวเรื่อง 3 ::
หมู่บ้านทุ่งมะเซอย่อ
หัวเรื่อง 4 ::
ชาวกะเหรี่ยง
หัวเรื่อง 5 ::
วัฒนธรรม
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
0
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
59-32