รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
415
เลขเรียกหนังสือ ::
59-41
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในบริบทอาเซียนสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
A Development of English Enhancement Training Program for Communication in ASEAN Context for the Education Faculty Students of Dhonburi Rajabhat University
ชื่อผู้แต่ง ::
ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา
ปีที่พิมพ์ ::
2559
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพฯ
หัวเรื่อง 1 ::
ราชภัฏธนบุรี
หัวเรื่อง 2 ::
คณะครุศาสตร์
หัวเรื่อง 3 ::
บริบทอาเซียน
หัวเรื่อง 4 ::
ภาษาอังกฤษ
หัวเรื่อง 5 ::
การสื่อสาร
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
0
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
59-41