รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
448
เลขเรียกหนังสือ ::
59-5
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
Communicational Factors Influence on Level of Perceptions Towards Conferences and Exhibition Tourism in Thailand Convention and Exhibition Tourism promotion provinces.
ชื่อผู้แต่ง ::
สุวรรณา นาถนวผดุง
ปีที่พิมพ์ ::
2559
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพฯ
หัวเรื่อง 1 ::
ประเทศไทย
หัวเรื่อง 2 ::
การท่องเที่ยว
หัวเรื่อง 3 ::
การจัดประชุม
หัวเรื่อง 4 ::
นิทรรศการ
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
0
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
59-5