สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

2020-02-26
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทรัพย์สินทาง  เพิ่มเติม
2020-01-29
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ OKRs  เพิ่มเติม
2020-01-27
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสั  เพิ่มเติม
2020-01-23
เล่ม Proceeding การประชุมระดับชาติ 2562  เพิ่มเติม
2020-01-22
การจัดทำแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนาปี 2563  เพิ่มเติม
2020-01-14
การประยุกต์ใช้ OKRs เพื่อการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานในมหาวิท  เพิ่มเติม
2020-01-13
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการอภิปรายกรอบการให้ทุนวิจัยด้านก  เพิ่มเติม
2019-12-26
นำเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรม งานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี  เพิ่มเติม
2019-12-26
การจัดการท่องเที่ยวชุมชนในเขตบางกอกใหญ่: เส้นทางการท่องเที่ยว  เพิ่มเติม
2019-12-24
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 1/2563  เพิ่มเติม
ข่าวทั้งหมด : 97

Designed by Computer Center(DRU)