สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

2020-05-27
การสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  เพิ่มเติม
2020-05-27
แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพื  เพิ่มเติม
2020-05-18
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2565  เพิ่มเติม
2020-05-01
ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมา  เพิ่มเติม
2020-04-17
โครงการพัฒนาวารสาร Sustainable community development journal  เพิ่มเติม
2020-02-26
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทรัพย์สินทาง  เพิ่มเติม
2020-01-29
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ OKRs  เพิ่มเติม
2020-01-27
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสั  เพิ่มเติม
2020-01-23
เล่ม Proceeding การประชุมระดับชาติ 2562  เพิ่มเติม
2020-01-22
การจัดทำแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนาปี 2563  เพิ่มเติม
ข่าวทั้งหมด : 112

Designed by Computer Center(DRU)