สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

2020-01-14
การประยุกต์ใช้ OKRs เพื่อการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานในมหาวิท  เพิ่มเติม
2020-01-13
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการอภิปรายกรอบการให้ทุนวิจัยด้านก  เพิ่มเติม
2019-12-26
นำเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรม งานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี  เพิ่มเติม
2019-12-26
การจัดการท่องเที่ยวชุมชนในเขตบางกอกใหญ่: เส้นทางการท่องเที่ยว  เพิ่มเติม
2019-12-24
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 1/2563  เพิ่มเติม
2019-11-27
เล่ม Proceeding การประชุมระดับชาติ 2562  เพิ่มเติม
2019-11-22
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น: การสำรวจความต้องกา  เพิ่มเติม
2019-11-21
โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564: แผนการจัดการขยะ จังหวัดสมุทรปรากา  เพิ่มเติม
2019-11-19
การพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564: แผนการพัฒนาการท่อ  เพิ่มเติม
2019-11-14
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน  เพิ่มเติม
ข่าวทั้งหมด : 112

Designed by Computer Center(DRU)