สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

2019-10-30
โครงการอภิปรายการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อเสนอของบประมาณป  เพิ่มเติม
2019-10-28
ทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตอนุรักษ์เมืองเก่  เพิ่มเติม
2019-11-01
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณปี ๒๕๖๔   เพิ่มเติม
2019-10-25
เชิญเข้าร่วม โครงการประชุมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่กรุง  เพิ่มเติม
0000-00-00
เชิญเข้าร่วม โครงการประชุมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่กรุง  เพิ่มเติม
2019-10-16
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเสนอของบประมา  เพิ่มเติม
2019-10-16
โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราช  เพิ่มเติม
2019-10-09
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสต  เพิ่มเติม
2019-10-06
เชิญเข้าชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  เพิ่มเติม
2019-09-23
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  เพิ่มเติม
ข่าวทั้งหมด : 112

Designed by Computer Center(DRU)