สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ทุนวิจัย / ชิงรางวัล

2020-01-03
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอค  เพิ่มเติม
2020-01-03
สำนักการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี  เพิ่มเติม
2019-10-22
โครงการเพื่อขอรับทุน “อาสาประชารัฐ”  เพิ่มเติม
2019-04-29
ทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019  เพิ่มเติม
2019-04-29
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ขอเชิญรับทุนอุดหนุน  เพิ่มเติม
2019-04-29
จดหมายข่าวความร่วมมือ มรภ.-สกว. ฉบับที่ 4  เพิ่มเติม
2019-03-12
สำนักการศึกษา ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพิ่มเติม
2019-03-06
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  เพิ่มเติม
2019-03-06
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปั  เพิ่มเติม
2017-10-16
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2  เพิ่มเติม
ข่าวทั้งหมด : 12

Designed by Computer Center(DRU)