สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมกับเครือข่ายวิชาการ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม และเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์

กำหนดส่งผลงาน                                                              

1.ลงทะเบียน ส่งบทความและงานสร้างสรรค์ และชำระเงิน  ตั้งแต่บัดนี้ - 23 สิงหาคม 2562

2.ประกาศผลการพิจารณา                  30 สิงหาคม 2562              

3.ปิดรับผลงานฉบับแก้ใข                   6 กันยายน 2562

4.นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ  12 กันยายน 2562

ค่าลงทะเบียน                                                                                    

งานวิจัย งานสร้างสรรค์และการออกแบบ
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
บุคลากรและนักศึกษาภาคีเครือข่าย 2,000 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม 800 บาท 

สมัครได้ที่ : https://research.dru.ac.th/conference/

ผู้สนใจเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 8 172 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-0001


ภาพประกอบข่าว

 
 
 


Designed by Computer Center(DRU)

      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมกับเครือข่ายวิชาการ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม และเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์

กำหนดส่งผลงาน                                                              

1.ลงทะเบียน ส่งบทความและงานสร้างสรรค์ และชำระเงิน  ตั้งแต่บัดนี้ - 23 สิงหาคม 2562

2.ประกาศผลการพิจารณา                  30 สิงหาคม 2562              

3.ปิดรับผลงานฉบับแก้ใข                   6 กันยายน 2562

4.นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ  12 กันยายน 2562

ค่าลงทะเบียน                                                                                    

งานวิจัย งานสร้างสรรค์และการออกแบบ
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
บุคลากรและนักศึกษาภาคีเครือข่าย 2,000 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม 800 บาท 

สมัครได้ที่ : https://research.dru.ac.th/conference/

ผู้สนใจเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 8 172 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-0001

" />