สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แบบสำรวจการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น (กรุงเทพฯ)

แบบสำรวจการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น (สำหรับหน่วยงาน) (กรุงเทพ)

https://forms.gle/mutBudrUC455jHBZ7

 

แบบสำรวจการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น (สำรับชุมชน) (กรุงเทพ)

https://forms.gle/sbPmQsoRDNGckv4d6

เอกสารประกอบข่าว


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

แบบสำรวจการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น (สำหรับหน่วยงาน) (กรุงเทพ)

https://forms.gle/mutBudrUC455jHBZ7

 

แบบสำรวจการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น (สำรับชุมชน) (กรุงเทพ)

https://forms.gle/sbPmQsoRDNGckv4d6

" />