สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โครงการอภิปรายการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการอภิปรายการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

โดยมีวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ  รองผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

 

เอกสารประกอบข่าว


ภาพประกอบข่าว

 
 
 
 
 
 
 
 


Designed by Computer Center(DRU)