สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล และเพื่อให้ชุมชนวางแผนร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

เอกสารประกอบข่าว


ภาพประกอบข่าว

 
 
 
 
 
 
 
 


Designed by Computer Center(DRU)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล และเพื่อให้ชุมชนวางแผนร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

" />