สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564: แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่า

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564: แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี เพื่อวิพากย์ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่าฯ และเพื่อเตรียมความพร้อมข้อเสนอโครงการภายใต้แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่าฯ ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

เอกสารประกอบข่าว


ภาพประกอบข่าว

 
 
 
 
 
 
 
 


Designed by Computer Center(DRU)

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564: แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี เพื่อวิพากย์ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่าฯ และเพื่อเตรียมความพร้อมข้อเสนอโครงการภายใต้แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่าฯ ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

" />