สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564: แผนการจัดการขยะ จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564: แผนการจัดการขยะ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อวิพากย์ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนการจัดการขยะ จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อเตรียมความพร้อมข้อเสนอโครงการภายใต้แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่าฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  

เอกสารประกอบข่าว


ภาพประกอบข่าว

 
 
 
 
 
 
 
 


Designed by Computer Center(DRU)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564: แผนการจัดการขยะ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อวิพากย์ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนการจัดการขยะ จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อเตรียมความพร้อมข้อเสนอโครงการภายใต้แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่าฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  

" />