สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมาย

สถาบันคลังสมองของชาติขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ” รุ่น 1 สถาบันคลังสมองของชาติได้จัดหลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 31-23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 18,000 ลงทะเบียนได้ที่ www.knit.or.th/web/ok3r1 และชำระเงินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 126 7632-34 ต่อ 110


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

www.knit.or.th/web/ok3r1 และชำระเงินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 126 7632-34 ต่อ 110

" />