สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่21

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (The 21th National Graduate Research Conference) วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และนำเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://conference.kku.ac.th/grc/  หากต้องรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 043-202 420 ต่อ 42421


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

http://conference.kku.ac.th/grc/  หากต้องรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 043-202 420 ต่อ 42421

" />