สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิจัยกัญชา

มหาวิทยาลัยพะเยาขอเชิญร่วมการสัมมนานวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศมหาวิทยาลัยพะเยามีประสงค์จะจัดโครงการสัมมนานวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.dra.up.ac.th หรือ QR ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-5446-6666 ต่อ 1046 มือถือ 092-406-9933 อีเมล์ winitta.lu@up.ac.th


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

มหาวิทยาลัยพะเยาขอเชิญร่วมการสัมมนา”นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศมหาวิทยาลัยพะเยามีประสงค์จะจัดโครงการสัมมนานวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.dra.up.ac.th หรือ QR ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-5446-6666 ต่อ 1046 มือถือ 092-406-9933 อีเมล์ winitta.lu@up.ac.th

" />