สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 (TNIAC 2020)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 (TNIAC 2020) และงาน โครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และด้านอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR 2020) (The 6Th TNI Academic Conference 2020 (TNIAC) and 2020 – 6th International Conference on Business and Industrial Research(CBIR)) มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://tniac.tni.ac.th  และ http://icbir.tni.ac.th ติดต่อสอบถามได้ที่   0-2763-2752,     0-2763-2704


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 (TNIAC 2020) และงาน โครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และด้านอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR 2020) (The 6Th TNI Academic Conference 2020 (TNIAC) and 2020 – 6th International Conference on Business and Industrial Research(CBIR)) มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://tniac.tni.ac.th  และ http://icbir.tni.ac.th ติดต่อสอบถามได้ที่   0-2763-2752,     0-2763-2704

" />