สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขอเชิญร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามขอเชิญร่วมอบรมบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามจะจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 15 มกราคม  2563 เวล 09.00- 16.30น. ณ ห้องสัมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท ติดต่อสอบถามได้ทื่ 02-868-6852


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามขอเชิญร่วมอบรมบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามจะจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 15 มกราคม  2563 เวล 09.00- 16.30น. ณ ห้องสัมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท ติดต่อสอบถามได้ทื่ 02-868-6852

" />