สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอความอนุเคราะห์เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดทำวารสารวิชาการใช้ชื่อว่า “วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการและผู้สนใจ โดยการกำหนดออกวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยฉบับปฐมฤกษ์ เริ่มตีพิมพ์สำหรับฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/SciAndTechSkru   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์วรา รัตนโอภาส 089-733-3779หรือ  โทร 074260260, 074260200 ต่อ 1530


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอความอนุเคราะห์เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดทำวารสารวิชาการใช้ชื่อว่า “วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการและผู้สนใจ โดยการกำหนดออกวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยฉบับปฐมฤกษ์ เริ่มตีพิมพ์สำหรับฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/SciAndTechSkru   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์วรา รัตนโอภาส 089-733-3779หรือ  โทร 074260260, 074260200 ต่อ 1530

" />