สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th หรือเว็บไซต์ inventorday.nrct.go.th และสามารถเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทร 0-2561-2445


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th หรือเว็บไซต์ inventorday.nrct.go.th และสามารถเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทร 0-2561-2445

" />