สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สำนักการศึกษา ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักการศึกษา ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เป็นจำนวน 5 ทุน ทนละ 50,000 บาท รายละเอียดตามสิ่งตามประกาศ สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง และส่งใบสมัครได้ที่ www.bangkok.go.th/bangkokeducation สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา 0-2437-6631-5 ต่อ 3479


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

สำนักการศึกษา ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เป็นจำนวน 5 ทุน ทนละ 50,000 บาท รายละเอียดตามสิ่งตามประกาศ สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง และส่งใบสมัครได้ที่ www.bangkok.go.th/bangkokeducation สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา 0-2437-6631-5 ต่อ 3479

" />