สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จดหมายข่าวความร่วมมือ มรภ.-สกว. ฉบับที่ 4

สำนักประสานงานความร่วมมือกองทุน มรภ.-สกว. สู่ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่น ออกจดหมายข่าวความร่วมมือ มรภ.-สกว. ฉบับที่ 4 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 คือการพัฒนาระบบวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ สามารถดูได้ตามเอกสารดาวน์โหลด


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

สำนักประสานงานความร่วมมือกองทุน มรภ.-สกว. สู่ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่น ออกจดหมายข่าวความร่วมมือ มรภ.-สกว. ฉบับที่ 4 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 คือการพัฒนาระบบวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ สามารถดูได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

" />