สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UMK)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UMK) ครั้งที่ 21 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 6 หัวข้อ (ดูได้ที่ เอกสารดาวน์โหลด) ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.mini-ukm21.ssru.ac.th/ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UMK) ครั้งที่ 21 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 6 หัวข้อ (ดูได้ที่ เอกสารดาวน์โหลด) ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.mini-ukm21.ssru.ac.th/ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

" />