สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ขอเชิญรับทุนอุดหนุน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ขอเชิญรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถส่งแบบเสนอโครงการ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2612-1555 ต่อ 378


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ขอเชิญรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถส่งแบบเสนอโครงการ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2612-1555 ต่อ 378

" />