สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019

บริษัท Brand’s ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องการแพทย์ โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท โดยทุนดังกล่าวไม่มีการผูกมัดใคร ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.brandsworld.co.th หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2079-7999


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

บริษัท Brand’s ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องการแพทย์ โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท โดยทุนดังกล่าวไม่มีการผูกมัดใคร ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.brandsworld.co.th หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2079-7999

" />