สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การบรรยายเรื่อง “งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่: หลักการ แนวคิด และทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย”

สำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชสังสนามจันทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายเรื่อง “งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่: หลักการ แนวคิด และทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย” ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaiwest.su.ac.th/category/ข่าวกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 061-628-4101


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

สำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชสังสนามจันทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายเรื่อง “งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่: หลักการ แนวคิด และทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย” ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaiwest.su.ac.th/category/ข่าวกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 061-628-4101

" />