สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ.2561

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "การวิจัยรับใช้ชุมชน เสริมสร้างสังคมฐานความรู้" พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 70 ปี จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ“การวิจัยรับใช้ชุมชน เสริมสร้างสังคมฐานความรู้” พ.ศ. 2561

กำหนดการ ช่วงเวลาการดำเนินงาน

บัดนี้ - 29 มิ.ย. 61 ลงทะเบียน ส่งบทความ และชำระเงิน
3 ก.ค. 61 ผู้ท รงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
5 ก.ค. 61 ประกาศผลการพิจารณา
20 ก.ค. 61 งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ“การวิจัยรับใช้ชุมชน เสริมสร้างสังคมฐานความรู้”

ค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
บุคลากรและนักศึกษาในภาคีเครือข่าย 2,000 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม 800 บาท

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่คลิก :

https://research.dru.ac.th/rdi/conference/

คำแนะนำการส่งบทความ :

https://drive.google.com/open?id=1ZewZc5PhLdT8AU3FIB58Yri1nHx4bqQB

แบบฟอร์มการเขียนบทความ :

https://drive.google.com/open?id=1DFux254NUsRlta52tB23autIeZH_hSTD


ภาพประกอบข่าว

 
 
 


Designed by Computer Center(DRU)

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "การวิจัยรับใช้ชุมชน เสริมสร้างสังคมฐานความรู้" พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 70 ปี จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ“การวิจัยรับใช้ชุมชน เสริมสร้างสังคมฐานความรู้” พ.ศ. 2561

กำหนดการ ช่วงเวลาการดำเนินงาน

บัดนี้ - 29 มิ.ย. 61 ลงทะเบียน ส่งบทความ และชำระเงิน
3 ก.ค. 61 ผู้ท รงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
5 ก.ค. 61 ประกาศผลการพิจารณา
20 ก.ค. 61 งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ“การวิจัยรับใช้ชุมชน เสริมสร้างสังคมฐานความรู้”

ค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
บุคลากรและนักศึกษาในภาคีเครือข่าย 2,000 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม 800 บาท

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่คลิก :

https://research.dru.ac.th/rdi/conference/

คำแนะนำการส่งบทความ :

https://drive.google.com/open?id=1ZewZc5PhLdT8AU3FIB58Yri1nHx4bqQB

แบบฟอร์มการเขียนบทความ :

https://drive.google.com/open?id=1DFux254NUsRlta52tB23autIeZH_hSTD

" />