สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อบรม / สัมมนา

2020-01-03
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์การระดับอุดมศึกษา  เพิ่มเติม
2020-01-03
สำนักงานวิจัยแห่งชาติขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การ  เพิ่มเติม
2020-01-03
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจั  เพิ่มเติม
2020-01-03
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 7 หลักสูตร  เพิ่มเติม
2020-01-03
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร “อบ  เพิ่มเติม
2020-01-03
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้ารั  เพิ่มเติม
2019-12-13
ขอเชิญอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสยาม  เพิ่มเติม
2019-12-13
ขอเชิญร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  เพิ่มเติม
2019-12-13
ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิจัยกัญชา  เพิ่มเติม
2019-12-13
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ  เพิ่มเติม
ข่าวทั้งหมด : 23

Designed by Computer Center(DRU)