มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานเขตยานนาวา และสำนักงานเขตหนองแขมประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ

วันที่ 8 มี่นาคม 2567 ณ ห้องปร…