รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
90
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 110 ว2548กต ฉ.2
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัย การติดตามผลบัณฑิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2546 - 2547
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
A Follow-up Study on Graduates of Education Faculty, Dhonburi Rajabhat Univercity, Academic Years 2003 - 2004
ชื่อผู้แต่ง ::
รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ วรรณโกมล
ปีที่พิมพ์ ::
2548
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
คณครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 1 ::
ติดตามผลบัณฑิต
หัวเรื่อง 2 ::
คณะครุศาสตร์
หัวเรื่อง 3 ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หัวเรื่อง 4 ::
ปีการศึกษา 2546 - 2547
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
85
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
000034