รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
41
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ130ก2546รบ
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนาศึกษากรณีแหล่งการเรียนรู้:กรณีศึกษาวัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
The Format of Dhamma Educational Provision and Propagation of Buddhist Temples:A Case Study of Wat Yaichaimongkol,Phranakhon Si Ayutthaya District,Phranakhon Si Ayutthaya Province
ชื่อผู้แต่ง ::
กรีสุดา เฑียรทอง และคณะ
ปีที่พิมพ์ ::
2546
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สำนักพิมพ์ ::
อยุธยา
หัวเรื่อง 1 ::
การเผยแผ่ศาสนธรรม
หัวเรื่อง 2 ::
วัดในพระพุทธศาสนา
หัวเรื่อง 3 ::
วัดใหญ่ชัยมงคล
หัวเรื่อง 4 ::
อยุธยา
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
109
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000081