รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
56
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ140ม2547กพ
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยตามแนววิถีพุทธ:กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
The Parent's Development for Readiness Preparing of Early childhood in the way of Bhuddism:the case study of Lower North Region
ชื่อผู้แต่ง ::
คณะผู้ดำเนินการวิจัย
ปีที่พิมพ์ ::
2547
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
พิบูสงคราม
สำนักพิมพ์ ::
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
หัวเรื่อง 1 ::
หัวเรื่อง 2 ::
หัวเรื่อง 3 ::
หัวเรื่อง 4 ::
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
212
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000110