รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
89
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 150 ช2536รง
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมของวิทยากร
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ชื่อผู้แต่ง ::
รศ.ดร. อินทร์ ศรีคุณ
ปีที่พิมพ์ ::
2536
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
โรงพิมพ์การศาสนา
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 1 ::
การวิจัย
หัวเรื่อง 2 ::
พัฒนา
หัวเรื่อง 3 ::
เทคนิค
หัวเรื่อง 4 ::
วิทยากร
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
218
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000124