รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
250
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 150 อ2549รง
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความพึงพอใจในการทำงานของบุคคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ชื่อผู้แต่ง ::
อมร ไชยแสน
ปีที่พิมพ์ ::
2549
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สำนักพิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หัวเรื่อง 1 ::
วิจัย
หัวเรื่อง 2 ::
ความสัมพันธ์
หัวเรื่อง 3 ::
ปัจจัยจูงใจ
หัวเรื่อง 4 ::
ความพึงพอใจ
หัวเรื่อง 5 ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
57
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000148