รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
26
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ110ส2550คม
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครที่สำเร็จปีการศึกษา 2548-2549
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ชื่อผู้แต่ง ::
สถานบันวิจัยและพัฒนา
ปีที่พิมพ์ ::
2550
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
สำนักพิมพ์ ::
สกลนคร
หัวเรื่อง 1 ::
บัณฑิต
หัวเรื่อง 2 ::
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
หัวเรื่อง 3 ::
2548-2549
หัวเรื่อง 4 ::
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
32
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000202