รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
96
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 120 ร2553กว ฉ.2
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
การวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ไขปัญหาการออกเสียงภาษไทยสำหรับนักษาจีน
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
The Research and Development of Exercises for Solving Pronunciation Problems for Chinese Students
ชื่อผู้แต่ง ::
อาจารย์รสริน ดิษฐบรรณจง
ปีที่พิมพ์ ::
2553
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 1 ::
วิจัยและพัฒนา
หัวเรื่อง 2 ::
ภาษาไทย
หัวเรื่อง 3 ::
นักศึกษาจีน
หัวเรื่อง 4 ::
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
82
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
000238