รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
321
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 210 ก2547กพ
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับบุคลากรในวงการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
A Development of the Instructional Package : " Communicative Basic French For Tourist Personnel in Phuket Province "
ชื่อผู้แต่ง ::
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ปีที่พิมพ์ ::
2547
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สำนักพิมพ์ ::
ภูเก็ต
หัวเรื่อง 1 ::
วิจัย
หัวเรื่อง 2 ::
พัฒนาชุดการสอน
หัวเรื่อง 3 ::
ภาษาฝรั่งเศส
หัวเรื่อง 4 ::
การท่องเที่ยว
หัวเรื่อง 5 ::
จังหวัดภูเก็ต
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
354
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000239