รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
198
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 410 จ2551กว
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
วิจัยและพัฒนาระบบกาารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน : การศึกษาการเพ้นท์ภาพบนกระดองปู หมู่บ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ชื่อผู้แต่ง ::
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส ด้วงสุวรรณ
ปีที่พิมพ์ ::
2551
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 1 ::
การวิจัย
หัวเรื่อง 2 ::
ระบบจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ
หัวเรื่อง 3 ::
เพ้นท์ภาพบนกระดองปู
หัวเรื่อง 4 ::
หมู่บ้านสาขลา
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
74
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000817