รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
427
เลขเรียกหนังสือ ::
59-29
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
Human Potential Development for Community-Based Tourism in District Thonburi Bangkok
ชื่อผู้แต่ง ::
ประพัฒน์ เขียวประภัสสร
ปีที่พิมพ์ ::
2559
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพฯ
หัวเรื่อง 1 ::
เขตธนบุรี
หัวเรื่อง 2 ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 3 ::
ท่องเที่ยว
หัวเรื่อง 4 ::
ชุมชน
หัวเรื่อง 5 ::
พัฒนาศักยภาพ
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
0
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
59-29