รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
422
เลขเรียกหนังสือ ::
59-34
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
Developing Skills in Using Communicative English of Local Government Organization Leaders in Samutprakan province
ชื่อผู้แต่ง ::
จันทนา อินทฉิม
ปีที่พิมพ์ ::
2559
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพฯ
หัวเรื่อง 1 ::
ภาษาอังกฤษ
หัวเรื่อง 2 ::
จังหวัดสมุทรปราการ
หัวเรื่อง 3 ::
ผู้นำองค์กรปกครอง
หัวเรื่อง 4 ::
การสื่อสาร
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
0
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
59-34