อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 2.0

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 2.0

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 2.0 สำหรับวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม โดยจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 2.0 เพื่อให้สามารถใช้งานและดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อจัดทำข้อมูลระบบวารสารระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.00-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วิทยากร โดย นายชาตรี วงษ์แก้ว

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว