เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564

เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564

เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ผ่านระบบออนไลน์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

*ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2564
**ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอกคนละ 2,000 บาท
.
ลงทะเบียนที่ลิ้งค์ด้านล่าง

(บุคลากรภายใน) shorturl.at/ktDFI

 

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา