ประกาศการส่งมอบเกียรติบัตร โครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรม 2/2564 (บุคคลภายนอก)

ประกาศการส่งมอบเกียรติบัตร โครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรม 2/2564 (บุคคลภายนอก)

ประกาศการส่งมอบเกียรติบัตร

ณ วันจันทร์ 11 ตุลาคม 2564

ผู้ที่เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรม 2/2564 (ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564)

จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง e-Mail ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

***——————————————————————————-***

ประกาศรายชื่อ โครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรม 2/2564 (บุคคลภายนอก)

ณ วันจันทร์ 4 ตุลาคม 2564

ผู้ที่มีรายชื่อกรุณารอเช็คอีเมล์ เพื่อรอรับลิงค์ในการเข้าห้องประชุมออนไลน์และเอกสารประกอบการอบรม

รายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการอบรมจริยธรรมฯ 2/2564 (บุคคลภายนอก) คลิ๊ก!!)

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา