ประชาสัมพันธ์อธิการบดีร่วมส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Engineering and Digital Technology เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์อธิการบดีร่วมส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Engineering and Digital Technology เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเรียนประชาสัมพันธ์เชิญอธิการบดีส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Engineering and Digital Technology

(JEDT2) เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดรับพิจารณาบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สามารถส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ Thai Journals Online system (ThaiJo) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร. 0-2763-2600

ต่อ 2704 หรือ ต่อ 2752 E-mail: journaleng@tnl.ac.th

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล