ประชาสัมพันธ์อธิการบดีร่วมส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Business Administration and Languages เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์อธิการบดีร่วมส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Business Administration and Languages เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเรียนเชิญประชาสัมพันธ์อธิการบดีเข้าร่วมส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Business Administration and Languages (UBAL)เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2564 โดยเริ่มตั้งแต่เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป สามารถส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ Thai Journals Online system สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร. 0-2763-2600 ต่อ 2704 หรือ ต่อ 2752 E-mail: journalba@thi.ac.th

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล